ในกรณีที่มีข้อกังวลหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาโปรดส่งอีเมลมาที่ Legal@whosebilling.com , ระบุด้วยความเฉพาะเจาะจงสิทธิที่ถูกกล่าวหาว่าถูกละเมิดและผลิตภัณฑ์ที่ถูกกล่าวหา (s)

(ที่อยู่อีเมลนี้ใช้สำหรับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและประเด็นทางกฎหมายเท่านั้น คำขออื่น ๆ อาจไม่ได้รับการตอบกลับ)